Share

Follow us 

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Quy trình SEO tin rao vặt lên TOP

- http://quangbasanpham.vn
- Bước 1 Phân tích từ khóa
- Bước 2 Chọn tiêu đề tin đăng
- Bước 3 Xây dựng nội dung
- Bước 4 Chọn website để đăng tin
- Bước 5 Xây dựng backlink đến tin đăng
- Bước 6 Kiểm tra kết quả đạt được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét